Rhug Farm Shop is to stock Baa Stool – the handmade and brightly coloured sheepskin footstool company from North Wales, the perfect Christmas gift.

Siop Fferm Rhug i ddechrau gwerthu cynnyrch Baa Stool – y cwmni dodrefn gwlân lliwgar a wnaed gyda llaw o Ogledd Cymru, anrheg Nadoig perffaith.

Baa Stool, which has fans across the world, are handmade down the road from the Rhug Estate in Denbighshire. Every stool is made using premium grade sheepskin from British flocks.

The legs and frames are created by skilled craftsmen and the stools are upholstered using only the best materials and a mix of modern and traditional methods.

The company was founded by upholsterer Michelle Bartleet-Greavey who was inspired to create sheepskin footstools after staring at the sheep in the fields surrounding her workshop and likening them to woolly footstools.

Her stools, which feature removable sheepskin covers, are available to buy from the Rhug Farm Shop in a number of styles and colours from natural shades to chocolate, ivory, dragon red and cerise.

Michelle said: “It’s great that the Rhug Farm Shop is championing us as a local producer and stocking our stools.

“We have stockists all over the world from Germany to America but it’s so exciting to see our stools in Rhug as our team visit their Farm Shop regularly.”

Graham Webster, General Manager of Rhug Farm Shop, said: “We pride ourselves on supporting local Welsh businesses and their products and are delighted to be stocking the wonderfully quirky and original Baa Stool.”

Mae Baa Stool, sydd â chefnogwyr ar draws y byd, yn cael ei wneud â llaw mond lawr y ffordd o Stad Rhug yn Sir Ddinbych. Gwneir pob stôl gan ddefnyddio gwlân gradd premiwm o heidiau Prydeinig.

Crëir y coesau a’r fframiau gan grefftwyr medrus ac mae’r clytiau wedi’u clustogi gan ddefnyddio dim ond y deunyddiau gorau a chymysgedd o ddulliau modern a thraddodiadol.

Sefydlwyd y cwmni gan y clustogwr Michelle Bartleet-Greavey, a ysbrydolwyd i greu’r stôlion ar ôl syllu ar y defaid yn y caeau o gwmpas ei gweithdy ac yn dychmygu eu gwlân ar stôl.

Mae’r stôlion, sy’n cynnwys gorchyddion symudadwy, nawr ar gael yn Siop Fferm Rhug mewn nifer o arddulliau a lliwiau gwahanol gan gynnwys lliwiau naturiol a lliwiau llachar iawn. 

Meddai Michelle: “Mae’n wych bod Siop Fferm Rhug yn ein cefnogu fel cynhyrchydd lleol ac yn stocio ein stôlion.

“Mae gennym stocwyr ledled y byd o’r Almaen i America, ond mae’n gymaint mwy cyffrous gweld ein stôlion ar werth yn Rhug. Mae’n tîm yn ymweld â’u Siop Fferm yn rheolaidd”.

Meddai Graham Webster, Rheolwr Cyffredinol Siop Fferm Rhug: “Rydym yn ymfalchïo wrth gefnogi busnesau lleol a’u cynnyrch, ac rydym wrth ein boddau yn stocio’r Baa Stool rhyfeddol a gwreiddiol yma.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *