Join us for a fun-filled weekend of activities with SANTA!!! 
Ymunnwch a ni am benwythnos llawn hwyl a sbri gyda Sion Corn!!!

This year, our Santa weekend will be bigger than ever and you certainly won’t miss us with our huge inflatable snowman at the gates!! 
Held over two days, children and adults alike can enjoy a Rhug winter wonderland like never before. 
Take your chances on our Rodeo Reindeer or the Bucking Christmas Pudding and let your kids imagination run wild in the Frozen bouncy castle!

On Saturday, children can meet and greet Santa, enjoy story-time and receive a Christmas gift for £5.

On Sunday, children can meet and greet Santa over a hot breakfast, enjoy story-time and receive a Christmas gift for £10.

Santa’s grotto this year will be a scene straight from a fairytale with a log-burner to keep warm and magical decorations. 
We hope to see you here on the 16th and 17th of December for a Christmas weekend to remember.

But let’s not let the kids have all the fun. Santa will also be making an appearance at our exclusive Christmas dining evening on the 16th. Perfect for couples and groups alike. You can book your table by calling 01490 411100.

Unfortunately, Santa doesn’t speak Welsh but his little helpers do and are more than happy to help 

————————————————————————————————————————

Eleni, bydd penwythnos Sion Corn yn Rhug yn fwy nag erioed! 
‘Dros dau ddiwrnod, bydd cyfle i blant a rhieni fwynhau gemau a gweithgareddau Nadoligaidd anhygoel gan gynnwys carw a phwdin ‘Dolig ‘rodeo’ yn ogystal a chastell fownsio ‘Frozen’!

Dydd Sadwrn – gall blant gyfarfod Sion Corn, mwynhau amser stori a chael anrheg Nadoligaidd am £5.

Dydd Sul – gall blant gyfarfod Sion Corn ‘drost frecwast poeth, mwynhau amser stori a chael anrheg Nadoligaidd am £10.

Bydd groto Sion Corn eleni yn fwy hudolus nag erioed, gyda lle tan i gadw’n gynnes ac arddurniadau gwerth chweil. 
Gobeithio y byddem yn eich gweld ar yr 16eg a’r 17eg o Ragfyr am benwythnos i’w gofio.

Peidiwch a gadael i’r plant gael yr hwyl i gyd ‘chwaith… Fe fydd Sion Corn hefyd yn ymddangos yn ein noson fwyd Nadolig arbennig ar Nos Sadwrn yr 16eg – noson berffaith i gyplau neu ffrindiau. Gallwch archebu eich bwrdd drwy gysylltu gyda ni ar 01490 411100.

Yn anffodus, nid yw Sion Corn yn siarad Cymraeg ond mae ei helpwyr bach yn hapus iawn i helpu ac mae croeso cynnes i bawb. 
Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi am benwythnos arbennig iawn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *