Customers to Rhug can now buy delicious handmade ‘Melt’ chocolate – the first time they have been stocked in the UK outside of London.

Gall cwsmeriaid Rhug nawr gael gafael ar siocledi unigryw ‘Melt’ – y tro cyntaf iddynt fod ar werth ym Mhrydain y tu hwnt i Lundain.

Melt, which was founded in 2006 by Louise Nason, crafts fresh chocolates produced by world-class chocolatiers. The brand has seen its products sold around the world in countries including Kuwait, Dubai, Japan and Hong Kong.

Louise Nason said: “We are delighted to see our products being stocked in the Rhug Farm Shop.

“At Melt we create truly sublime chocolates using the very best ingredients in the world. We don’t use alcohol – a natural preservative that is often used by chocolate companies to extend a product’s shelf life – and we source only from companies with strong credentials for supporting the local economy and the environment.

“Melt is a leading light in the chocolate revolution. All our recipes are designed in-house by our Melt chocolatiers, which are some of the very best in the world.”

Graham Webster, General Manager of Rhug Farm Shop, said: “We are delighted to welcome Melt to our farm shop. Like us, they are passionate about creating a more sustainable world and we look forward to our customers enjoying what is a delicious range of chocolates.”

The Melt range at Rhug includes:

Sea Salt Caramel: An award-winning bestseller, Sea Salt Caramel is a butter caramel made in the Melt kitchen with fresh cream, light brown sugar and bourbon vanilla.

Salted Square: A cube of crunchy French wafer enrobed in smooth milk chocolate perfectly balanced with flakes of Maldon Sea Salt.

Praline Cup: An intense yet perfectly balanced combination of hazelnuts, flakes of Maldon Sea Salt and dark chocolate with deep red berry notes.

Pistachio Cube: White chocolate ganache, married with nutty pistachio and hand-dipped in silky milk chocolate.

House Milk Truffle: A feather-light truffle made using organic cream and silky milk chocolate, with a final coating of milk chocolate to create the perfect bite.

Single Origin Truffle: A wonderfully indulgent truffle made using an exquisite and very fine Bolivian dark chocolate harvested from wild cocoa plantations.

Mae Melt, a sefydlwyd yn 2006 gan Louise Nason, yn grefftwyr ar siocledi ffres gan siocledwyr o’r radd flaenaf. Mae’r brand wedi gweld ei gynhyrchion ar werth ledled y byd, mewn gwledydd megis Kuwait, Dubai, Japan a Hong Kong.

Meddai Louise Nason: “Rydym wrth ein bodd yn gweld ein cynnyrch yn cael eu gwerthu yn Siop Fferm y Rhug.

“Yn Melt, rydym yn creu siocledi go iawn gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau yn y byd. Nid ydym yn defnyddio alcohol – cadwraeth naturiol sy’n cael ei ddefnyddio gan gwmnïau siocled yn aml i ymestyn oes silff cynnyrch – ac rydym yn cael cynhwysion gan gwmnïau sydd â chymwysterau cryf ar gyfer cefnogi’r economi leol a’r amgylchedd.

“Mae Melt yn arwain y ffordd yn y byd siocled. Mae ein holl ryseitiau wedi’u cynllunio’n fewnol gan ein arbenigwyr, sef rhai o’r gorau yn y byd. “

Meddai Graham Webster, Rheolwr Cyffredinol Rhug Farm Shop: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu Melt i’n siop fferm. Fel ni, maent yn frwdfrydig dros greu byd mwy cynaliadwy ac rydym yn edrych ymlaen i’r cwsmeriaid gael mwynhau siocledi mor flasus. “

Yr amrywiaeth fydd ar gael yw:

Caramel Halen y Môr: wedi ennill sawl gwobr, Caramel Môr Halen yw caramel menyn a wnaed yn gegin Melt gydag hufen ffres, siwgr brown golau a ‘bourbon’ vanilla.

Sgwâr Halenog: Ciwb o wafer Ffrengig wedi’i glymu mewn siocled llaeth llyfn yn berffaith gytbwys â llafnau Halen Môr Maldon.

Cwpan Praline: Cyfuniad dwys ond cwbl gytbwys o gnau cyll, halen o Halen Môr Maldon a siocled tywyll gyda nodiadau coch dwfn.

Ciwb Pistachio: Ganache siocled gwyn, wedi’i briodi â phistachio cnau a’i dipio mewn siocled llaeth.

Tryffl llaeth: Tryffl ysgafn wedi ei wneud gan ddefnyddio hufen organig a siocled llaeth, gyda gorchudd ysgafn o siocled llaeth i greu’r brathiad perffaith

Tryffl Tarddiad Sengl: Tryffl rhyfeddol hyfryd a wnaed gan ddefnyddio siocled tywyll Bolivaidd o blanhigfeydd coco gwyllt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *